Beheer van bruggen op afstand

Beheer van installaties en kunstwerken op afstand

De technische uitrusting van uw infrastructuur, gebouwen en kunstwerken bestaat meestal uit materiaal van verschillende leveranciers met uiteenlopende protocollen en beheersystemen. Om uw gebouwbeheer echter overzichtelijk en eenvoudig te houden, centraliseren wij die naar één enkel beheersysteem.

We kunnen bovendien verschillende van die modules aan elkaar koppelen om een hele reeks gebouwen van op één locatie technisch te beheren.

Voor alle merken en leveranciers

Vaak zal u ons aan het werk zien in productiebedrijven en infrastructuurprojecten, waar we verschillende sturingsystemen, ook van verschillende leveranciers, in één beheermodule onderbrengen. Zo verbeteren we het gebouwbeheer en nemen we u heel wat onderhoudstaken uit handen.

U kan bij ons terecht voor de integratie van de meest courante beheertechnologieën van alle merken en fabrikanten. Op die manier automatiseren en integreren we het beheer van:
  • HVAC-systemen
  • brand- en inbraakdetectie
  • CCTV en intercom
  • slagbomen, tourniquets en poorten
Waar betrouwbaarheid en beveiliging primeren, werken we met klassieke industriële bussystemen. Als een hoge beschikbaarheid en beveiliging wat minder cruciaal zijn, integreren we alle componenten onder IP, een meer voordelige oplossing.

Telematics: beheer op afstand

Heeft u verschillende gebouwen, verspreide productie-eenheden of te bedienen kunstwerken, dan wordt het interessant om de monitoring van de technische systemen te centraliseren naar één locatie.

Egemin Automation heeft een team specialisten in telematics die zorgen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud. Dat laatste ook op afstand, dat spreekt voor zich.

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen