Methodiek bij retrofits

Methodologie bij retrofits van installaties

Bij de uitvoering van een modernisering van uw installatie zorgen we ervoor dat uw productie minimaal stil ligt en dat u geen productieverlies lijdt. We volgen bij elk modernisatieproject een vaste methodiek. Zo kunnen we de upgrade snel en met weinig hinder uitvoeren.

De krachtlijnen van onze retrofit methodiek:
  • een duidelijk conversieplan vooraf
  • een analyse van alle activiteiten, mogelijke gevolgen en risico’s, met risicobeperkende procedures en fall-backscenario's
  • strikte uitvoeringsplanning
  • simultaan gebruik van oude en nieuwe sturingen tijdens de ombouw
  • terugkeer naar de oude sturing binnen de vier uur bij onvoorziene omstandigheden
  • alle functies vooraf off-line getest
  • maximale uitvoering van de werken tijdens het weekend en vakantieperiodes om productieverlies te vermijden

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Wat klanten zeggen
Leo Berrens,
Janssen Pharmaceutica

“Tijdens de upgrade mocht de productie niet stilvallen. Egemin bereidde alle zaken off-line en testte deze later op onze installatie, plug-en-play”.

Downloads