Magazijn- en distributieoplossingen voor logistieke dienstverleners en 3PL

Magazijn- en distributieoplossingen voor logistieke dienstverleners en 3PL

Als logistieke dienstverlener of 3PL-bedrijf moet u goederen snel en tegen lage kost kunnen leveren om uw klanten tevreden te stellen. Dit vraagt om een uitgekiende interne logistiek die de doorlooptijd in uw magazijn en distributie zo kort mogelijk houdt. Tegelijk moeten uw operationele kosten verbonden aan uw interne logistiek zo laag mogelijk blijven.

Rendabele automatisering van opslag en transport

De automatische opslag- en transportsystemen van Egemin hebben een hoog rendement op de investering (ROI). Automatisering zorgt ervoor dat u zich op uw kerntaken kan toespitsen. Veel logistieke bedrijven hebben de laatste jaren immers hun activiteiten verruimd en zijn uitgegroeid tot multifunctionele dienstverleners met talloze VAL-activititeiten (Value Added Logistics).


Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Wat klanten zeggen
Philippe Schepers,
Sea-Invest

“De hoofdreden om te automatiseren is dat we onze concurrenten steeds een stap voor willen blijven. Andere redenen zijn besparingen van de loonkost en het oplossen van het sporadisch tekort aan personeel in de haven.”