Orderverzamelsystemen

Orderverzamelsystemen

Met een groeiend aanbod artikelen worden tijdige leveringen zonder fouten een steeds grotere uitdaging. Ook komen steeds meer en kleinere orders voor die u snel moet kunnen verwerken. Dit vraagt om goed georganiseerde orderverzamelprocessen.

Dematic ondersteunt en adviseert u bij het zoeken naar een optimaal concept voor uw orderpicking. We bieden geïntegreerde orderverzamelsystemen voor een efficiënte en tijdige verwerking van uw klantorders. Onze orderpickingsystemen leveren een passende oplossing voor item picking, case picking en pallet picking.

Een performante orderverzamelstrategie

Orderverzamelen is nog steeds een van de meest tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheden in het magazijn. Met een efficiënte orderpickingstrategie verhoogt u de nauwkeurigheid en productiviteit van het orderverzamelen en bespaart u kosten en opslagruimte in het magazijn.

Orderverzamelprocessen zijn uniek en vereisen een oplossing op maat. Afhankelijk van uw toepassing configureren we het juiste orderpickingconcept (goods-to-man, man-to-goods) en combineren die met een verzamelmethode zoals zone picking, compact picking of geïntegreerde picking en systemen zoals pick-to-light (P2L), voicepicking en RF of RFID-scanning.

Simulaties van betrouwbare goederenstromen

Egemin ontwerpt eigen simulaties en modellen voor magazijnsystemen en transportinstallaties. Simulaties bieden een goed zicht op uw bestaande en/of toekomstige goederenstromen en leiden tot betrouwbare schattingen voor capaciteiten, tussenopslag, transfertijden, enzovoort. Zo weet u meteen of het orderverzamelingssysteem de capaciteiten kan behalen die u wilt behalen.


Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Wat klanten zeggen
Mike Orange,
VOW Europe

“Sinds de indienstname vult de installatie ruimschoots onze verwachtingen in en overtreft die zelfs. Onze klanten kunnen nu putten uit een enorme voorraad. Bovendien zijn onze pickkosten met ongeveer 33% gedaald.”