Nieuwsarchief 2008

27
feb.
2008
Egemin Automation ontwikkelt toolkit voor onderhoudsuitbesteding
In veel bedrijven leidt de vraag of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitbesteed meer dan eens tot verhitte discussies. En wanneer uiteindelijk toch wordt geopteerd voor uitbesteding leidt dit door een verkeerde aanpak bovendien vaak niet tot het gewenste resultaat.

De competentiecel Maintenance & Reliability Consulting bij Egemin Vadeo ontwikkelde een speciale toolkit die bedrijven ondersteunt bij de beslissing om het machine-onderhoud al dan niet uit te besteden. Alle mogelijke vragen en oplossingen werden in deze kennisbank samengebracht en biedt zo een heldere en objectieve kijk op uitbestedingsvraagstukken.

Uitbesteden op basis van objectieve criteria

De momenteel gangbare opvatting is dat bedrijven in ieder geval die activiteiten moeten uitbesteden die niet strategisch voor de organisatie zijn én die het bovendien niet zelf concurrerend kan uitvoeren. Maar de vraag of onderhoud van strategisch belang is, wordt dikwijls gevoelsmatig ingevuld.

Met de toolkit voor uitbestedingstrajecten van Egemin Vadeo worden de vragen over het uitbesteden van onderhoud voortaan beantwoordt op basis van objectieve criteria. Onder begeleiding van ervaren adviseurs doorloopt het bedrijfsmanagement in meerdere sessies een aantal vragen. Het antwoord op die vragen leidt tot duidelijke oplossingen op maat van het bedrijf in kwestie. Zo kan gekozen worden voor integrale uitbesteding, terwijl ook een genuanceerd beeld mogelijk is met een combinatie van uitbesteding en zelf uitvoeren.

Niet alleen de vraag naar het al dan niet uitbesteden is belangrijk, ook in welke vorm en wat precies zal worden uitbesteed zijn belangrijke vragen met verschillende mogelijke antwoorden. Of bedrijven kiezen voor aangenomen onderhoudswerkzaamheden, Service Level Agreements, prestatiecontracten of varianten van deze formules, hangt van diverse, bedrijfsgebonden criteria af. Het op de juiste manier nemen van uitbestedingsbeslissingen blijft dus maatwerk. Toch zijn er door de jaren heen een aantal inzichten ontstaan over wat voor iedere organisatie de beste vorm is. De Egemin Automation-uitbestedingstoolkit bevat onafhankelijke criteria om te bepalen welke vorm optimaal is voor de onderneming in kwestie.

Uitbesteden op basis van grondige informatie en duidelijke werkafspraken

Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden moet steeds grondig worden voorbereid. Uitgebreide informatie en duidelijke werkafspraken zijn een must in de relatie met elke contractor. Alleen op basis van gedetailleerde informatie - zowel wat verwachtingen en doelstellingen van de opdrachtgever als technologie en historiek van installaties betreft - kan een reële prijs worden berekend of een bepaalde betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Meest essentieel in dit opzicht is echter de voorbereiding van de eigen onderhouds- en productiemedewerkers. Een goede communicatie en heldere taakomschrijvingen zijn hier van levensbelang. Zo wordt voorkomen dat werkzaamheden dubbel of zelfs helemaal niet worden uitgevoerd of dat medewerkers zich bedreigd gaan voelen en er zich als gevolg daarvan een mogelijke uitstroom van goede werkkrachten voordoet. Ook naar de contractor toe is het cruciaal ondubbelzinnig vast te leggen wat wel en niet onder het contract valt, om misverstanden naar uitvoering en facturatie van werkzaamheden te voorkomen.

Ontvang onze nieuwsbrief