Nieuwsarchief 2010

21
jun.
2010
Werken Kattendijksluis in volgende fase
De Kattendijksluis gelegen in het Eilandje in de haven van Antwerpen wordt na jaren van inactiviteit momenteel gerenoveerd. De nieuwe houten sluisdeuren, de grootste in Europa, vormen de meest markante onderdelen en kwamen op donderdag 17 juni in de Antwerpse haven aan. De houten deuren vertrokken drie dagen eerder vanuit hun atelier bij het Nederlandse Ijsselmeer over binnenwateren naar hun bestemming.

De Kattendijksluis werd eind jaren negentig gesloten voor het scheepvaartverkeer. In 2004 besliste men de sluis te heropenen in het kader van de openstelling van het eilandje enerzijds en om een extra toegang tot de haven te krijgen in voorbereiding van de werken van de Oosterweelverbinding anderzijds.

Nieuwe houten en stalen sluisdeuren

De 9 meter hoge houten sluisdeuren vormen een uniek stukje ambachtelijk werk. De deuren zijn gemaakt aan de hand van tekeningen uit 1934, met hier en daar een aanpassing aan modernere tijden. Het gaat om 4 houten puntdeuren van Azobéhout afkomstig uit West-Afrika. Vanaf maandag 21 juni start de montage van de houten sluisdeuren. Daarbij worden de deuren met behulp van een zware telescopische kraan en duikers op hun plaats gezet en dan terug uit het water gelicht om dan met de hand te worden bijgeschaafd. Dit proces wordt drie maal herhaald en zal ongeveer drie weken in beslag nemen.

De houten sluisdeuren komen aan het bovenhoofd van de Kattendijksluis, aan de kant van het Kattendijkdok. Aan het benedenhoofd aan de Scheldekant komen 3 paar stalen sluisdeuren: 2 paar ebdeuren en 1 paar vloeddeuren. De stalen sluisdeuren zijn intussen ook al aangekomen aan de Kattendijksluis. Montage is voorzien voor 10 augustus.

Andere werken

De renovatie van de Kattendijksluis is een project van BAM, in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV. De aannemersgroep die de werken uitvoert is Roegiers/Depret – Victor Buyck Steel Construction – Egemin. Naast de modernisering van de sturing en nieuwe sluisdeuren worden ook de civiele structuren gerenoveerd en wordt een nieuwe rolbrug gebouwd.


Ontvang onze nieuwsbrief