Nieuwsarchief 2012

8
mrt.
2012
Process Control Security Academy Handling Automation, Corporate, Life Sciences, Process Automation, Infra Automation
Egemin Automation introduceert de Process Control Security (PCS) Academy en biedt hiermee een scala aan trainingen op het gebied van Process Control Security aan.

De PCS Academy speelt in op de grote behoefte in de markt aan meer bewustwording en kennis van Process Control Security. Zo verschijnen in de media steeds meer berichten over nieuw ontdekte kwetsbaarheden in procescontrolesystemen. Het via internet op afstand kunnen overnemen van SCADA-systemen blijkt bijvoorbeeld in veel gevallen eenvoudig te zijn. Niet iedereen is echter op de hoogte van de aanwezige kwetsbaarheden en de bijbehorende risico’s in zijn/haar procesomgeving.


Egemin Automation heeft ervoor gekozen om haar PCS Academy in te richten op verschillende levels - ‘Awareness’, ‘Knowledge’ en ‘Skills’ - en om het aanbod van trainingen binnen deze drie levels op specifieke doelgroepen af te stemmen.

Binnen de PCS Academy gaat veel aandacht uit naar het bewustwordingsproces, omdat dit een belangrijk startpunt is voor het kunnen verbeteren van de security status van een organisatie. Zo worden er awareness sessies op directie- en topmanagementniveau georganiseerd, maar ook sessies voor bijvoorbeeld operators.

Over welke Process Control Security competenties een medewerker dient te beschikken, is afhankelijk van de functie die hij/zij bekleedt. Een manager zal doorgaans minder diepgaande technische kennis nodig hebben dan een process engineer. Wij kunnen U helpen te bepalen welke trainingen relevant zijn voor U en uw medewerkers.

Wat kunnen wij voor U doen?

De PCS Academy maakt onderdeel uit van het Process Control Security Competence Center van Egemin Automation, van waaruit klanten worden ondersteund bij het bewerkstelligen van een veilige (digitale) bedrijfsomgeving. Egemin Automation levert geavanceerde industriële automatiseringsoplossingen en embed security in zowel nieuwe als lopende projecten.

Egemin Automation helpt bedrijven op weg om de cyberrisico’s in kaart te brengen en deze te beheersen. Met een doeltreffende beveiligingsstrategie wordt ongewenste indringing in uw digitale infrastructuur zoveel mogelijk voorkomen, wordt de juiste werking van alle systemen zo goed mogelijk verzekerd, worden confidentiële gegevens beter beschermd en is de integriteit van uw procesomgeving beter gewaarborgd.

Voor meer informatie over onze PCS Academy en oplossingen en diensten kunt U contact opnemen met ons:

Process Control Security Competence Center
E-mail security@egemin.com
Tel. +31 183 643 331


Ontvang onze nieuwsbrief