Nieuwsarchief 2013

2
okt.
2013
Belgisch KB 041212 inzake elektrische installaties onderwerpt uw installatie aan nieuwe eisen. Consulting & Services
206x506

Zijn uw elektrische installatie en het bijhorende dossier van voldoende kwaliteit om te voldoen aan de toets en de eisen van het nieuwe Belgische KB 04-12-2012?

Deze richtlijn verplicht u om van alle installaties een risico analyse uit te voeren en te zorgen dat de documentatie in orde is.Dit geldt in het bijzonder voor de elektrische installaties die in dienst werden genomen voor 1983.

Egemin kan deze vraag voor u beantwoorden met een gefaseerd plan van aanpak:
  • Quick scan van uw elektrische installatie en de bijhorende documentatie
  • Plan van aanpak om het elektrisch dossier as-built te maken
  • Plan van aanpak om overeenkomst met het AREI en/of de eisen van het KB te bewijzen op technisch vlak (kabelberekeningen) en organisatorisch vlak (BA4-BA5-onderhoudsprocedures)
  • Wij vertellen u wat er ontbreekt en leveren middelen & mankracht om uw installatie te conformeren aan de eisen van de nieuwe wetgeving.

Het koninklijk besluit van 4 december 2012 is van toepassing op àlle elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Belangrijke data voor de uitbaters van elektrische installaties om te voldoen aan de eisen van dit KB zijn: 31 december 2014 en 31 december 2016.


Vraag een voorstel aan: kitty.vandoorn@egemin.be


Ontvang onze nieuwsbrief