Nieuwsarchief 2014

2
dec.
2014
Egemin automatiseert keersluis Limmel Infra Automation
keersluis-limmel-website
Op 6 november viel het voornemen tot gunning van het project ‘Nieuwe Keersluis Limmel’ positief uit voor BESIX. De werken bestaan uit het ontwerpen en bouwen van een nieuwe hoogwaterkering van 50 meter breed in het Julianakanaal bij Maastricht in Nederland. De nieuwe hoogwaterkering vervangt de oude keersluis die bijna 100 jaar oud is. Egemin Automation is als partner van BESIX verantwoordelijk voor het design en de uitvoering van de volledige automatisering en de elektromechanische werken. Hierbij worden bestaande concepten slim toegepast om de bouw- en de onderhoudskosten van de nieuwe kering zo laag mogelijk te houden. Egemin automatiseerde eerder in 2013 de nieuwe Keersluis in Heumen voor Rijkswaterstaat in opdracht van Besix.

Nieuwe Keersluis Limmel eerste ‘natte’ DBFM

De huidige keersluis in Limmel is bijna 100 jaar oud en aan vervanging toe. Rijkswaterstaat (RWS) besloot het project ‘Nieuwe Keersluis Limmel’ als PPS-aanbesteding (publiek-private samenwerking) in de markt te zetten: bijzonder omdat dit het eerste ‘natte’ DBFM-project in Nederland is (Design, Build, Finance and Maintain). Naast de bouw is BESIX dus ook verantwoordelijk voor de financiering van dit project en het onderhoud van de nieuwe keersluis gedurende 30 jaar. De financiering gebeurt via een speciaal op te richten projectvennootschap (SPC) waarvan BESIX de hoofdaandeelhouder is. Het project is bovendien een primeur. Het is de eerste hoogwaterkering ter wereld die gebouwd en geëxploiteerd zal worden door middel van een PPS-project. BESIX en Egemin richten samen een vennootschap op om gezamenlijk het onderhoud uit te voeren.

Kansen

De nieuwe keersluis van 50 meter breed wordt geschikt voor de grotere scheepvaart. Omdat de pijlers in het midden van het kanaal verdwijnen kunnen er bredere schepen door zonder dat het kanaal verbreed wordt. Het houdt bij extreem hoge afvoeren het Maaswater tegen. De nieuwe keersluis betekent ook kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met gemeente Maastricht vervangt Rijkswaterstaat de bestaande weg over de sluis. Over de nieuwe brug loopt straks een bredere weg met ruimere op- en afritten. Tevens komt er een vrij liggend fietspad.

Maasroute internationale vaarweg

De bouw van de nieuwe keersluis maakt onderdeel uit van het programma Maasroute binnen het project Maaswerken. Het doel van dit programma is de Maas en bijbehorende kanalen en vaarwegen tussen Maastricht en Weurt geschikt maken voor grotere binnenvaartschepen (scheepvaartklasse Vb). Het Maasrouteprogramma is voor een groot deel gesubsidieerd uit het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T programma).

De nieuwe keersluis Limmel is verder onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat 6 projecten: keersluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk. Hiervan worden de meesten als DBFM op de markt gezet.

Consortium Partners

BESIX is hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw. EGEMIN zal de elektromechanische en bewegingswerken uitvoeren. Andere partners in dit consortium zijn onder andere: Lievense CSO (ontwerp), IV-Infra (ontwerp), Quist Wintermans Architekten, Aelterman (staalwerk), Soltegro (systeemintegratie), Rebel (financieel adviseur), Clifford Chance (juridisch adviseur consortium), Allen & Overy (juridisch adviseur financiers), Mott MacDonald (technisch adviseur financiers), Marsh (verzekeringsadviseur),  Mazars (model audit, belastingadviseur).


Ontvang onze nieuwsbrief