Nieuwsarchief 2014

28
nov.
2014
Renovatie pompstations Infra Automation
Uitwatering-Bredene-website
Egemins divisie Infra Automation werkt aan verschillende grote infrastructuurprojecten waarbij het de bediening van pompen langs de rivieren en kanalen in ons land automatiseert. Die pompen staan in voor de regeling van het waterpeil, de aanpassingswerken kaderen in de bestrijdingsprojecten inzake overstromingen van de Vlaamse Overheid. Egemin Automation vernieuwt daarbij de elektronische componenten van de sturingen of installeert een volledig nieuw besturingssysteem. Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal en de Vlaamse Milieumaatschappij zijn in dat opzicht belangrijke opdrachtgevers.

AUTOMATISCHE WATERPEILCONTROLE OP DE DURME

Om de stad Lokeren te beschermen van wateroverlast vanuit de Durme bij ontij werd in 1973 een dam gebouwd tussen de Durme en de Moervaart. Dit resulteerde echter in een tegennatuurlijke afvoer van de Moervaart naar het Kanaal Gent-Terneuzen, met als gevolg regelmatige wateroverlast en de aanslibben van de tijgebonden Durme door het ontbreken van een bovendebiet. Door de bouw van dit pompstation zal er terug een bovendebiet zijn op de Durme en kan in geval van extreme omstandigheden het teveel aan water in de Moervaart in de Durme overgepompt worden.

VERNIEUWING POMPINSTALLATIE SLUIZENCOMPLEX ZEMST

Aan het sluizencomplex in Zemst langs het kanaal Brussel-Schelde vernieuwt Egemin de verouderde pompinstallatie. Die zorgt dat er voldoende water in het bovenpand van het kanaal blijft na de passage van de boten. De installatie pompt het water terug opwaarts, zodat de schepen die uit Antwerpen en Brussel komen, niet vastvaren.

Tom Haesebrouck: “De renovatie van het pompcomplex is zeer dringend, de elektrische installatie is zwaar verouderd en de nodige wisselstukken zijn niet meer beschikbaar. Egemin zorgt voor een volledig nieuwe sturing en installeert ook een bewakingssysteem dat het mogelijk maakt de installatie vanop afstand te bedienen vanuit de controletoren.”

GECONTROLEERDE LANDUITWAARTSE DOORSTROMING IN BREDENE

In Bredene was de uitwateringsinstallatie Maertenssas op de Noordede dringend aan vernieuwing toe. Het bewijs zijn de verschillende overstromingen waar het gebied de laatste jaren mee te kampen kreeg. “De installatie bestaat uit zeven kokers die aan de zeekant en landinwaarts schuifopeningen hebben”, aldus Haesebrouck. “Die uitwateringsschuiven zorgen voor een gecontroleerde doorstroming van het water uit het binnenland naar zee.” Naast de volledige elektrische vernieuwing zorgt Egemin ook voor de mechanische aandrijving en de automatisering van de installatie.

Egemin werkt in dit project samen met het Vrij Technisch Instituut Brugge. “De leerlingen bouwen de stuurborden en zullen de installatie helpen aansluiten in de field! Op deze manier leren ze werken aan een echt project en doen ze praktijkervaring op. Een mooie win-win”, aldus Tom Haesebrouck.

RENOVATIE POMPSTATION VLASSENBROEK

De vernieuwing van het pompstation in Vlassenbroek kadert in een groot vernieuwingsproject van de Vlaamse Overheid. De Vlassenbroekse polder wordt voor een deel overstromingsgebied, daarom moet de afvoercapaciteit van het pompstation de hoogte in. Om die reden deed opdrachtgever Waterwegen & Zeekanaal een beroep op de expertise van Egemin, die de bestaande drie pompen zal vervangen. Nu hebben die elk een capaciteit van 1,2 m²/s, de nieuwe axiaalpompen hebben een pompdebiet van 2 m³/s.

ONTLASTING VAN RIOOLNETWERK BIJ GANSHOREN

Een buitenbeentje in de reeks infraprojecten voor pompstations is het bufferbekken bij Ganshoren, dat kadert in een actieplan van waterbeheerder Vivaqua in het Brussels Gewest. Het bufferbekken zal bij een hoge rioolwaterstand gevuld worden om het rioolnetwerk tijdelijk te ontlasten bij korte hevige regenval. Egemin Automation installeert daarvoor twee pompen die nadien het bekken terug kunnen leegmaken, samen met een spoelsysteem en een kleinere pomp die het bufferbekken reinigen en volledig leegpompen.

Meer info in het persberichtOntvang onze nieuwsbrief